KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Göktaş Giyim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

ADRESİ                                             : Meşrutiyet Mah. Karanfil Sk. Zafir İş Merkezi No:4/46

  Çankaya ANKARA  

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ   : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü

TİCARET SİCİLİ NUMARASI       : 110924

MERSİS NUMARASI                      : 0406003283400089

TELEFON                                         : 0 312 472 98 80      

KEP ADRESİ                                    : [email protected]

İş bu Aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Göktaş Giyim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemli ve önceliklidir. Amacımız, sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, aktarılması, imha edilmesi, yasal haklarınız ve sair hususlarda en açık şekilde bilgilendirilmenizin sağlanmasıdır.

Göktaş Giyim Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, yasal mevzuat tarafından belirlenen ve iş bu metinde açıklanan çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, depolanmak, muhafaza edilmek, değiştirilmek, yeniden düzenlenmek, devralınmak, sınıflandırılmak, güncellenmek ve/veya aktarılmak suretiyle işlenecektir.

Şirketimiz, veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Kişisel Verileri Korunma Kurumu Tebliğleri, Kurul Kararları ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereğince; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan düzenlemeler doğrultusunda; kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan hallerde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan hallerde, veri sahibi kişi tarafından verilerinin alenileştirildiği hallerde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, açık rıza aranmaksızın işlenmektedir.

İş bu Aydınlatma Metni’ ne yönelik soru ve görüşlerinizi, iletişim adreslerimizden bizlere her zaman iletebilirsiniz.

İş bu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilere yöneliktir.

size en uygun olan Veri Konusu Kişi Grubunu seçerek,

Aydınlatma Metni’ ne ulaşabilirsiniz.

VERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI

ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ AYDINLATMA METNİ

POTANSİYEL ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISI AYDINLATMA METNİ

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

TEDARİKÇİ YETKİLİSİ AYDINLATMA METNİ

 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR